Tłumacz przysięgły języka francuskiego


Tłumacz języka angielskiegoKamila Agnieszka Morawiec


Obecność prawnika lingwisty będącego tłumaczem przysięgłym, który potrafi także wyjaśnić klientowi instytucję prawa od strony praktycznej, dzięki posiadanej wiedzy radcy prawnego zwiększa skuteczność działań oraz umożliwia optymalizację kosztów.

Ponadto, ponieważ zdaję sobie sprawę, że w obecnych czasach prowadzenie przedsiębiorstwa coraz częściej wymaga obecności zarówno radcy prawnego jak
i biegłego lingwisty, oddaję się do Państwa dyspozycji także jako tłumacz (francuski przysięgły, angielski nieprzysięgły).

Czynności te wykonuję od czasu założenia w 2002 r. samodzielnej praktyki, która w chwili obecnej stanowi unikalne na rynku polskim połączenie zawodu radcy prawnego i tłumacza przysięgłego języka francuskiego oraz tłumacza języka angielskiego.

Moja oferta tłumaczeń obejmuje m.in.:

  TRYB NORMALNY (do 5 str. do 24 h od przyjęcia zlecenia)
  65,- zł netto/str Tłumaczenie przysięgłe: 1 str obejmuje 1125 znaków ze spacjami
  Tłumaczenie nieprzysięgłe: 1 str obejmuje 1600 znaków ze spacjami
  TRYB PRZYŚPIESZONY (do 5 str. do 12 h od przyjęcia zlecenia)
  97,- zł netto/str Tłumaczenie przysięgłe: 1 str obejmuje 1125 znaków ze spacjami
  Tłumaczenie nieprzysięgłe: 1 str obejmuje 1600 znaków ze spacjami
  TRYB EXPRESOWY (do 5 str. do 6 h od przyjęcia zlecenia)
  130,- zł netto/str Tłumaczenie przysięgłe: 1 str obejmuje 1125 znaków ze spacjami
  Tłumaczenie nieprzysięgłe: 1 str obejmuje 1600 znaków ze spacjami
 • tłumaczenia ustne przysięgłe (uwierzytelnione):
 • - z języka francuskiego na język polski

  - z języka polskiego na język francuski

 • tłumaczenia pisemne przysięgłe (uwierzytelnione):
 • - z języka francuskiego na język polski

  - z języka polskiego na język francuski

 • tłumaczenia pisemne zwykłe (nieuwierzytelnione):
 • - z języka francuskiego na język polski

  - z języka polskiego na język francuski

  - z języka polskiego na język angielski

  - z języka angielskiego na język polski

  - z języka francuskiego na język angielski

  - z języka angielskiego na język francuski
  W ramach wskazanych tłumaczeń istnieje możliwość przetłumaczenia m.in. następujących dokumentów:

 • pełnomocnictw

 • umów

 • oświadczeń

 • dokumentów urzędowych

 • dokumentów uzyskanych z Urzędu Stanu Cywilnego

 • odpisów z Krajowego Rejestru Sądowego oraz ksiąg wieczystych

 • postanowień i wyroków sądów

 • zeznań świadków

 • dokumentów rejestracyjnych pojazdów

 • dyplomów

 • świadectw

 • zaświadczeń

 • certyfikatów

 • poświadczeń podpisu

 • aktów notarialnych

 • pism prywatnych oraz składanych do sądu

 • faktur

 • sprawozdań

 • protokołów

 • uchwał spółek

 • statutów spółek, stowarzyszeń i fundacji • Zgodnie z przepisem art. 13 ustawy z dn. 25 listopada 2004 r. o zawodzie tłumacza przysięgłego:

  Tłumacz przysięgły jest uprawniony do:

  1) sporządzania i poświadczania tłumaczeń z języka obcego na język polski, z języka polskiego na język obcy, a także do sprawdzania i poświadczania tłumaczeń w tym zakresie, sporządzonych przez inne osoby;

  2) sporządzania poświadczonych odpisów pism w języku obcym, sprawdzania i poświadczania odpisów pism, sporządzonych w danym języku obcym przez inne osoby;

  3) dokonywania tłumaczenia ustnego.  Za stronę tłumaczenia przysięgłego przyjmuje się 1125 znaków.